Kraków to zaczarowane miasto. Dowiedz się co warto zobaczyć.
Bazylika oo. Franciszkanów
Bazylika oo. Franciszkanów
Franciszkanie przybyli do Krakowa w 1237 r. Wkrótce rozpoczęli budowę kościoła i klasztoru.

Bracia św. Franciszka, w odróżnieniu od starych zakonów mniszych (m.in. benedyktyni, cystersi) nigdy nie zakładali klasztorów w oparciu o wcześniejszą fundację, lecz z polecenia przełożonych udawali się do różnych miejsc, gdzie zgodnie ze swą zakonną Regułą zgłaszali się do miejscowego biskupa, prosząc o pozwolenie na założenie ośrodka duszpasterskiego i głoszenie Ewangelii. Po uzyskaniu takiego pozwolenia, z ofiar składanych przez wiernych i pracą własnych rąk rozpoczynali budowę kościoła i klasztoru. Podobnie miała się rzecz w Krakowie.Czas powstawania i rozbudowy kościoła przypada na burzliwy okres dwóch najazdów tatarskich (1241 i 1259), które przyniosły wiele zniszczeń Polsce i miastu.
Pierwotnie kościół miał być zbudowany na planie greckiego krzyża, do którego w latach 1260 - 70 dobudowano zakrystię.
Z pierwotnych zabudowań kościoła zachowało się XIII-wieczne żebrowe sklepienie zakrystii, natomiast sklepienie kościoła uległo zniszczeniu w czasie pożaru w 1462 r. Odbudowano je w nowym kształcie, wykorzystując jednak stare służki. Podobnie zrekonstruowano je po kolejnym wielkim pożarze w 1850 roku. 
Bazylika oo. Franciszkanów
© Copyright ZabytkiKrakowa.info Hostels in Krakow